Quy định về bảng kê hóa đơn chi tiết

Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy, bảng kê hóa đơn đã trở nên thân thuộc và được sừ dụng thường xuyên. Còn với các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, thì việc sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải điều chỉnh hóa đơn để đảm bảo phù hợp với yêu cầu, quy định cụ thể về hóa đơn điện tử. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ thống kê các quy định về bảng kê hóa đơn chi tiết.

Hiểu một cách đơn giản nhất thì bảng kê chi tiết chính là bảng kê liệt kê đầy đủ các loại hàng hóa, dịch vụ bán ra được ghi nhận một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất.

Nội dung của bảng kê bao gồm những nội dung sau:

Bảng kê hóa đơn được thiết kế phù hợp với các đặc điểm, mẫu mã và chủng loại của các loại hàng hóa, tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo các nội dung chính như:

– Thứ nhất: Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế;

– Thứ hai: Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.

Đối với trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê hóa đơn yêu cầu  phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”.
Đặc biệt tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) phải đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

bảng kê hóa đơn

Bên cạnh đó, bảng kê phải đảm bảo:

– Ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm”

– Bảng kê hóa đơn phải có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Đối với trường hợp bảng kê hóa đơn có hơn 1 trang thì các trang bảng kê sau phải được đánh số trang liên tục và đóng dấu giáp lai. Tại bảng kê cuối cùng cần phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

Trên đây là những quy định về bảng kê hóa đơn chi tiết. Bảng kê hóa đơn chi tiết là một phần không thể thiếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề dịch vụ, hàng hóa… Chính vì vậy, việc nắm rõ các quy định về bảng kê hóa đơn chính là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo các doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng đúng, chính xác theo yêu cầu của quy định hiện hành hiện nay.

Một trong những điểm mà doanh ngiệp cần phải lưu ý đó chính là đối với hóa đơn điện tử sẽ không kèm theo bảng kê hóa đơn. Các văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn điện tử mới nhất đã có những quy định cụ thể về việc thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, do vậy, các doanh nghiệp không được xuất bảng kê hóa đơn theo kèm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chỉ còn thời gian ngắn để sở hữu nốt lượng hóa đơn giấy còn sót lại, bởi từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tuân theo các quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. 

DN sử dụng hóa đơn điện tử báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thế nào?

Vì sao cần sao lưu khi nâng cấp phần mềm HTKK mới nhất?

Với các chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ được các quy định về bảng kê hóa đơn chi tiết, những nội dung có liên quan đến bảng kê kèm theo hóa đơn mới nhất hiện nay để có thể triển khai sử dụng linh hoạt trong doanh nghiệp mình.