Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê?

Một trong những thắc mắc mà nhiều doanh nghiệp đề cập đến hiện nay đó là: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, vậy, doanh nghiệp xuất hóa đơn mà danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều thì doanh nghiệp có được xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê giấy/bảng kê điện tử hay không?
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 32/2011 quy định: “Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.”
Khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011 quy định: “Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
– Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử….
– Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết”
Công văn 2047/TCT-CS ngày 22/5/2019: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập kèm bảng kê.
Doanh nghiệp không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy/bảng kê điện tử cho khách hàng.
Như vậy, các văn bản pháp luật đã quy định rất rõ việc doanh nghiệp không được lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê. Hi vọng với những phân tích chi tiết trên sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ những quy định của pháp luật về vấn đề này.

>> Những điều cần biết trước khi vay vốn ngân hàng mua nhà

>> Thủ tục vay vốn ngân hàng mua nhà