Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài như thế nào?

Rất nhiều kế toán vướng mắc về việc đối với cá nhân là người nước ngoài thì cách tính thuế TNCN sẽ tính như thế nào và liệu cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân vẫn như người Việt Nam? Cùng tìm hiểu chi tiết cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài trong bài viết dưới đây.
Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân không cư trú

Để có thể xác định được người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải là cá nhân không cư trú hay không, kế toán cần phải xác định xem người nước ngoài này có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hay không. Hoặc xác định xem người lao động này có phải là người không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam và không có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật vê cư trú, không thuê nhà tại Việt Nam hay không.

Cách tính thuế trong trường hợp này như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương x thuế suất 20%
Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam và không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

Người lao động là người nước ngoài chỉ phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam .

thuế tncn

Trường hợp người nước ngoài làm việc tại VN được xác định là cá nhân cư trú

Đối với trường hợp người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục nhưng có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam hoặc trường hợp cá nhân chưa có hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp thẻ thường trú nhưng có tổng số ngày thuế nhà theo hợp đồng thuê nhà từ 90 ngày trở lên trong một năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuế ở nhiều nơi.

Cách tính thuế thu nhập cho trường hợp này như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế chính là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và không phân biệt nơi chi trả thu nhập. Các cá nhân cư trú phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh ở nước ngoài.

Đối với TNCN đối với thu nhập từ tiền công tiền lương của cá nhân cư trú sẽ được tình theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

Nên dùng biên bản hủy hay biên bản thu hồi hóa đơn?

 

Cần lưu ý gì khi sử dụng hệ thống khai thuế qua mạng?

Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú mà sẽ có cách tính thuế TNCN khác nhau. Do đó, kế toán mỗi doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý về vấn đề này, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có người lao động là người nước ngoài.

Có thể thấy, dưới sự mở rộng giao thương, kinh tế đối ngoại, hiện nay, ngày càng có nhiều các công ty, doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, đồng nghĩa với đó là các lao động từ nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng tăng lên, đặc biệt là ở các thành phố lớn, các khu công nghệ cao, công nghiệp cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng…Do đó, các quy định về tính thuế TNCN là một trong những điều kiện quan trọng và bắt buộc mà kế toán cần phải nắm vững để khi áp dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp, công ty mình có thể triển khai nhanh chóng, linh hoạt, tránh việc làm sai, tính sai thuế TNCN của người lao động.